Vad gäller i din kommun - Vatten och avlopp

Här har vi samlat information om vad som gäller i din kommun.

Vad gäller i din kommun?

Här har vi samlat länkar till de kommuner där Vatten och Avlopp i Sverige är verksamma. Vill du veta mer om vad som gäller i just din kommun kan du också ta kontakt med våra projektledare:

Hans Eriksson, projektledare/teknik, Mobil: 0703-88 44 41, hans@vattenochavlopp.se

Johan Riesten, Projektledare/Administration, Mobil: 07025-57 75 00, johan@vattenochavlopp.se  


Enköping

I Enköping hanteras vatten och avloppsfrågor av Bo, trafik och miljöförvaltningen. I Enköpings kommun finns många blandade miljöer och miljöer med fornlämningar. På Enköpings kommuns hemsida kan du läsa mer om vad som gäller i just Enköping när det gäller Enskilda avlopp.

http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/enskilt-vatten-och-avlopp/valj-ratt-avloppsanlaggning.html 


Norrtälje

Vilken avloppslösning skall du välja i Norrtälje kommun. På kommunens hemsida finns bra samlad information om hur du skall gå tillväga vid etablering av ett nytt reningsssystem.

http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/olika-avloppslosningar/


Stockholm

Ansökningshandlingar för enskilt avlopp för Stockholm hittar du om du klickar dig vidare på länken nedan

http://www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Vatten-och-avlopp/Avlopp-ansokan-och-anmalan/


Värmdö

Innan du anlägger ett minireningsverk i Värmdö kommun behöver du ha skickat in en ansökan och fått den godkänd av kommunen. Mer information om kommunen och dokument knutna till enskilda vatten och avlopps system hittar du här:

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/enskiltavlopp/ansokomenskiltavlopp.4.2fd3f9113e650a5ee4f14.html


Södertälje

På kommunens hemsida finns en bra sammanfattning av vad som gäller i just Södertälje kommun avseende enskilt avlopp.

http://www.sodertalje.se/Stad-miljo- -boende/Bo-i-Sodertalje/Vatten-avlopp-avfall/Eget-avlopp/


Eskilstuna

Eskilstuna kommun har gjort en bra sammanfattning av vad som gäller i just deras kommun. Du hittar mer info på nedanstående sida.

http://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Enskilt-avlopp/


Arboga

Mer information om Vatten och avlopp i Arboga kommun hittar du här.

http://www.arboga.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/


Köping

På hemsidan för Köping kommun kan man hitta samlad information kring reningsverk och andra metoder för att hantera enskilt avlopp på länken nedan.

http://www.koping.se/boende-miljo-och-trafik/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/


Västerås

Västerås stad har samlat information om vad som gäller avseende reningsverk och avlopp på kommunens hemsida. Västerås kommun ger bra och översiktlig information, länkar till dokument som du kan ladda ner etc. Allt finns samlat på länken nedan

http://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp/eget-avlopp.html807
808