Vatten och avlopp, läcksökning, projektering, VA-drift, service och support

Vi erbjuder flera kompetenser till er! Vi har 35 år i VA-branschen. Vi har kompetens med erfarenhet av planering och underhåll inom VA-drift. Behörighet inom läcksökning på ledningsnät, med behörighetsintyg. Vi har kompetens in om teknik och affärsutveckling enligt nedan

Kompetens VA

  • Projektering

  • Projektledning
  • Rörläggning
  • Markjobb
  • TA planer
  • Aktiv sökning av läckage
  • Spolning, tömning, översyn och
    filmning från samma leverantör
  • Avlopp

 

Har Ni fått Ert enskilda avlopp utdömt?

Kommunerna i Sverige underöker löpande enskilda avlopp och varje år är det många fastighesägare som får sina gamla avlopp utdömda då de anses utgöra en
för negativ påverkan på miljön. Även om det så klart aldrig är kul att tvingas göra investeringar tror vi de flesta ändå också ser att det är bra för
både din och vår gemensamma miljö. Tillhör du en av dem som precis fått ditt avloppssystem utdömt så gäller det att göra ett antal kloka val för framtiden.

Vi har samlat ett per enkla råd för ett lyckat köp nedan:

1) Det är dina markförhållanden och din kommun som styr valet av teknisk lösning. Börja med att ta kontakt med din kommun i samband med projektering
så du inte väljer en teknik som inte är godkänd i just din kommun.

2) Ingen situation är den andra lik. Ta alltid hjälp av en professionell avloppssystemsexpert som kan rådge dig i val av lösning. De grundläggande
teknikerna för avloppsrening är Minireningsverk, infiltration och markbädd och en sluten tank.

3) Vad lämnar entreprenören och eventuell tillverare för garantier på installation och teknisk lösning. Tänk på att systemet skall finnas kvar länge.

4) Service och underhåll. Flera av de tekniska lösningarna för avloppsrening kräver service och underhåll. Säkerställ att entreprenören har förmåga
och kunnande att leverera service.


Vill du ha hjälp att välja system, vill du ha en offert, vill du att vi skall prata med din kommun? - Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig. Hans Eriksson, projektledare/teknik, Mobil: 0703-88 44 41, hans@vattenochavlopp.se eller Johan Riesten, Projektledare/Administration, Mobil: 07025-57 75 00, johan@vattenochavlopp.se .


 

803