Service, reparation och underhåll av minireningsverk och avloppssystem

Behöver du utföra service, reparation eller underhåll av minireningsverk eller annat avloppssystem

Har du ett enskilt avlopp som är i behov av service, reparation och underhåll?

Du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt avlopp fungerar som det skall och för att det uppfyller miljölagens krav. Det är viktigt att du sköter och underhåller anläggningen samt att du löpande kontrollerar att den fungerar.

Vi på Vatten och Avlopp är sakkunniga inom VA sedan 25 år och vi utför varje år mängder med kontroller, reparationer och serviceuppdrag åt fastighetsägre i hela Sverige, antingen själva eller genom våra lokala entreprenörers försorg.

kontakta oss så hjälper vi dig. Hans Eriksson, projektledare/teknik, Mobil: 0703-88 44 41, hans@vattenochavlopp.se eller Johan Riesten, Projektledare/Administration, Mobil: 07025-57 75 00, johan@vattenochavlopp.se .

803
811