Service Minireningsverk

Med ett serviceavtal på ditt minireningsverk förlänger du livslängden och ökar prestandan. Läs nedan om Vatten och Avlopp i Sveriges serviceavtal

Serviceavtal Minireningsverk

Med ett serviceavtal för ditt minireningsverk säkerställer du att ditt avloppssystem fungerar bra under hela livscykeln och om olyckan är framme så kan du snabbt återställa funktionaliteten i ditt avlopp tack vare vår servicepersonal.

Serviceavtalet från Vatten och Avlopp i Sverige AB är både preventivt och reaktivt:

1) Preventiva tjänster innebär att vi varje år besöker din anläggning och att utbildad servicepersonal utför fackmannamässig service. Med hjälp av vårt serviceavtal förlänger du livslängden och du säkerställer maximal funktionalitet och minskad risk för ev. fel i anläggningen.

2) Reaktiva tjänster. Skulle ditt minireningsverk larma och du gör en felanmälan är vi snabbt på plats och utför service för att återställa minireningsverkets funktionalitet.


Vad utförs vid ett servicebesök

Vid servicebesöket utförs följande kontroll och underhåll

  • Översiktlig kontroll av reningsverkets funktion.
  • Elkablar och slangar undersöks med hänsyn till ålderstecken, skador och dyl.
  • Inloppspump servas och rengörs.
  • Luftpumparnas funktion kontrolleras, luftfilter rengörs och byts. ev ut. Luftningssystemet kontrolleras.
  • Biobäddar inspekteras.
  • Magnetventiler kontrolleras (styr returpumpning av slam och vatten).
  • Kemikaliebehållare undersöks. Kemikalienivån noteras och kemikalier fylls på för ett (1) års normal förbrukning.
  • Doseringspumpen funktion kontrolleras samt att doseringsvolymen är korrekt.
  • Styrsystemets funktioner och inställningar kontrolleras.
  • Servicerapport överlämnas efter genomförd service till fastighetsägaren.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning kring ditt avloppssystem och vad som passar dig bäst.

Hans Eriksson, projektledare/teknik, Mobil: 0703-88 44 41, hans@vattenochavlopp.se eller

Johan Riesten, Projektledare/Administration, Mobil: 07025-57 75 00, johan@vattenochavlopp.se .


803
809