BioKube Mars 3000 - Reningsverk för 3-10 hushåll

BioKube Mars är ett kompakt minireningsverk för 3-10 hushåll. Reningsverket består av reningskamrar, inbyggd pumpbrunn, inbyggt teknikfack och extern kemikalietank.
BioKube Mars är ett minireningsverk för 3-10 hushåll. BioKubes biologiska och kemiska reningsmetod är anpassad för slamavskiljt avloppsvatten. Befintlig slamavskiljare kan användas om den är av lämplig storlek och är i godtagbart skick. Minireningsverkets konstruktion BioKube Mars är ett kompakt utformat mini- reningsverk tillverkat i PE-plast (polyeten). Dess hö jd är 223 cm, diameter 199 cm och vikt ca 400 kg. BioKube Mars består av reningskamrar, inbyggd pumpbrunn, inbyggt teknikfack och extern kemikalietank. Tekniklådan inrymmer bland annat en elektronisk styrenhet, luftpumpar samt en doseringspump för fällningskemikalie.
60