Frågor? Ring oss

0703 88 44 41

Vatten och avlopp i Sverige AB - Expert på minireningsverk och vattenrening

Vatten och avlopp i Sverige konsult & försäljning har sitt säte i Enköping, mitt i Mälardalen. Vårt arbetsområde sträcker sig över, Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Västerås, Arboga, Örebro, Eskilstuna, Katrineholm, Norrköping, Linköping och Södertälje men vi åtar oss också uppdrag på andra platser. Kontakta oss alltid om du är osäker - Oftast kan vi hjälpa dig att hitta en bra lösning för ditt behov oavsett plats i landet.

Vi tar hela entreprenader

Med våra 35 år i VA-branschen har vi möjlighet att ta hand om både små och stora projekt, men även hela entreprenader. Självklart har vi en bred kompetens och har de behörigheter som krävs. Vi har en beprövad metod från förstudie till färdig leverans och många nöjda kunder som vittnar om vår seriositet. Tveka inte att kontakta oss för en genomgång av dina förutsättningar:

Läs mer om våra tjänster.


Kontakta oss gärna för mer information.

Vatten och Avlopp - En del av Svenskt Avlopp

Svenskt Avlopp www.svensktavlopp.se är en ledande aktör inom Vatten och avloppsrening i Sverige med lokala partnerföretag runt om i Sverige. Med ett helhetsperspektiv och fokus på strukturerade processer levererar Svenskt Avlopp tillsammans med sina lokala partnerföretag vatten och avloppsrening i världsklass. För dig som slutkund kan du förvänta dig en trygg och väl fungerande lösning för ditt behov. Välkommen till oss på Svenskt Avlopp - Vi kan vatten och avloppsrening.


BioKube - reningsverket som fungerar!

Det lämnar vi 20 års garanti på! Genom uppföljningar och mätningar av tusentals BioKube vet vi
att dessa reningsverk är driftsäkra och fungerar. Vi är så säkra på detta att vi garanterar att alla BioKube klarar av att uppfylla de reningskrav som gäller vid installationstillfället i minst 20 år framöver!

Vi kan även garantera att en ansökan avseende BioKube kommer att bli godkänd av din
kommun. Detta under förutsättning att vi är med i processen från start.


Certifierat och typgodkänt
BioKube är ett certifierat och effektivt minireningsver k som tillsammans med en
slamavskiljare uppfyller de strängaste kraven på hög skyddsnivå och utmärkt
badvattenkvalitet. Har du en slamavskiljare men behöver åtgärda ditt avlopp installerar du enkelt BioKube efter din slamavskiljare.
BioKubes kontinuerliga biologiska reningsprocess har alltid optimala förutsättningar genom
jämnt fördelad inpumpning av avloppsvattnet över dygnet. Systemet klarar även att bibehålla
reningsförmågan under längre perioder med avbrott i avloppstillförseln, exempelvis i fritidshus.


Godkända och topptestade!
Alla våra verk är certifierade och godkända. Faktum är att BioKube är ett av få
minireningsverk som får toppbetyg av länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne i deras stora utvärdering. Se www.lanstyrelsen.se


Våra verk är certifierade utifrån nordiska förhållanden och klarar alltid att rena vattnet trots lå
ga vattentemperaturer. Jämför alltid angiven vattentemperatur i CE-dokumentationen när du jämf ör minireningsverk. BioKube är testat med en vattentemperatur på endast 7 °C.


Från ett till 2000 hushåll!
Det finns en BioKube för alla situationer. De minsta anläggningarna Pluto och Venus
hanterar ett hushåll och modulbaserade Orion kan byggas ut till att hantera 2 000 hushåll.

Oavsett storlek så använder reningsverken samma teknik för att renavattnet. Du får alltså
samma pålitliga teknik i ett litet verk som i en stor anläggning för ett helt samhälle.

804