Konsumentvägledning Minireningsverk och vattenrening

Funderar du på att införskaffa nytt enskilt avlopp?
Här kommer ett par tips på vägen för ett lyckat köp.

Skaffa kunskap om olika systemlösningar
Det finns en rad olika lösningar på marknaden med väldigt varierande kvalitet. Att tänka på är att säkerställa att systemen klarar dina behov och framtida lagkrav på rening,

Länsstyrelsen utförde 2009 test av 28 olika minireningsverk. Endast 4 leverantörer klarade testen då, Biokube från Vatten och Avlopp i Sverige var ett av de systemen som klarade sig bäst. Är du osäker på vad som gäller nu, tveka inte att kontakta oss så bistår vi dig med rådgivning. Läs mer om våra enskilda avlopp från Biokube här.

Hos kommunen finns information.
Varje kommun har en miljöförvaltning som ofta hanterar frågor om vatten och avlopp i kommunen. Läs på respektive kommuns hemsida om vad som gäller i just din kommun.

Planering
Kontakta oss så hjälper vi dig att välja teknologi, fylla i ansökan till kommunen etc. Vatten och avlopp i Sverige levererar nyckelfärdiga lösningar för enskilt avlopp anpassade till Nordiska förhållanden.

Installation och driftsättning
Ta hjälp en någon sakkunnig person som utför en professionell och fackmannamässig installation. En felaktig installation kan få ödesdigra konsekvenser för din miljö. Vi har noga valt ut installatörer med lång erfarenhet av antreprenadarbete med enskilda avlopp.

Underhållsavtal och service
Varje lösning som du i slutänden väljer kommer behöva någon form av löpande underhåll och service. Som en del i vår leverans av ett nyckelfärdigt minireningsverk och för ett problemfritt ägande för dig så erbjuder vi också serviceavtal där vi underhåller ditt minireningsverk och säkerställer dess funktionalitet över tid.

807