Rätt dricksvattenlösning för dig. Avsaltning, desinfektion och vattenfilter

 

 

Vattenfilter för rening av grundvatten, ytvatten samt avsaltningsanläggingar för havs- och bräckt vatten.

Tillgång till rent dricksvatten har blivit en självklarhet. Vi levererar lösningar inom tre områden:


1) Avsaltning

2) Desinfektion

3) Filtrering

Avsaltning av havs- eller bräckt vatten

Genom att använda naturens egen process kan du på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt utvinna dricksvatten ur havet. Resultatet blir ett vatten som är lika klart och friskt som källvatten. Den naturliga process som utnyttjas kallas för omvänd osmos, förkortat "RO" från engelskans "reverse osmosis". Det är en metod som effektivt tar bort alla salter och även bakterier och virus. Reningen sker helt utan kemiska tillsatser och lämnar inga restprodukter vilket gör det väldigt skonsamt för miljön.

Desinfektion av dricksvatten

Den vanligaste metoden för att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar från patogena mikroorganismer är en rad olika desinfektionslösningar.

Spännviden på produkterna går från "portvaktslösningar" till förebyggande system och är baserade på följande teknologier:

  • Ultraviolett (UV) strålning
  • AOP (Avancerad Oxiderings Process)
  • Silver och kopparjonisering
  • Ultrafiltrering (UF)

Vattenfilter

Vi tillhandahåller också en rad olika filterbaserade reningslösningar.

Vill du ha hjälp att välja system, vill du ha en offert - Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig. Hans Eriksson, projektledare/teknik, Mobil: 0703-88 44 41, hans@vattenochavlopp.se eller Johan Riesten, Projektledare/Administration, Mobil: 07025-57 75 00, johan@vattenochavlopp.se .807
812